Polityka prywatności

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie celów opisanych w punkcie 3 jest polska Spółka Global Prospect Sp. z o.o. Spółka Global Prospect Sp. o.o. współadministrują danymi w ramach modelu o współadministrowaniu, o którym więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://globalprospect.eu

  1. Punkt kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Global Prospect pod adresem e-mail: office@globalprospect.eu lub pod numerem telefonu +48   535 006 111.

  1. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość oraz, gdy będzie to niezbędne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń każdej ze stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane (do zakończenia negocjacji i/lub w czasie gwarantującym dochodzenie lub obronę roszczeń) lub, w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody (można tego dokonać w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2. powyżej).

  1. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora, przedsiębiorcom współpracującym z Global Prospect Sp z.o.o., a także dostawcom usług, z których korzysta administrator (np. obsługa strony internetowej, systemów informatycznych,).

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraje EOG. Zanim Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Global Prospect Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Państwa ochrony, zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu Państwa danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 1 i 2.

  1. Państwa prawa i profilowanie

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody (w celach marketingowych), wówczas mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

  1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, prośby lub żądania i/lub wysyłania informacji handlowych i marketingowych.